Termeni și condiții

Prezentele condiţii pentru utilizarea site certificatulconstatator.ro impreuna cu subdomeniile acestuia si pentru suita de aplicatii software “certificatulconstatator.ro” sunt încheiate între Dicris Smart Affairs SRL - (CUI: 45104117), cu sediul social in Loc. Micesti (Mun. Alba Iulia), str. Dragasani, nr. 8, jud. Alba, Romania şi orice persoana care utilizeaza si/sau vizualizeaza continutul site certificatulconstatator.ro si aplicatiile software “certificatulconstatator.ro“. Persoanele care utilizeaza si/sau vizualizeaza site certificatulconstatator.ro si aplicatiile software “certificatulconstatator.ro” sunt considerate persoane care accepta si respecta prezentele Termeni si Conditii.

Avem rugămintea să citiți acesti Termeni si Condiții cu atenție , considerat Contract incheiat intre Dicris Smart Affairs SRL - (CUI: 45104117) si persoanele care utilizeaza si/sau vizualizeaza continutil site certificatulconstatator.ro si suita de aplicatii certificatulconstatator.ro.

Definire termeni

certificatulconstatator.ro – site de prezentare, impreuna cu subdomeniile sale, aflate in proprietatea Dicris Smart Affairs SRL, cu informatii despre produsele si serviciile Dicris Smart Affairs SRL, precum cu informatii, articole si analize proprii dar si preluate de la terti.

Aplicatii software – programe software online care fac parte din suita certificatulconstatator.ro .

Vanzator-Dezvoltator – Dicris Smart Affairs SRL, cu sediul social in Loc. Micesti (Mun. Alba Iulia), str. Dragasani, nr. 8, jud. Alba, C.U.I. 45104117, denumit in Dicris Smart Affairs SRL

Vizitator site – poate fi orice persoana fizica sau juridica care vizioneaza una sau mai multe pagini si/sau care completeaza formularele de contact/comentarii din site certificatulconstatator.ro impreuna cu subdomeniile acestuia.

Utilizator – poate fi orice persoana juridica care prin reprezentantii sai aplica la serviciile oferite in aplicația certificatulconstatator.ro, pentru testarea și/sau utilizare.

Contract – reprezinta ACORDUL DE UTILIZARE, incheiat la distanta (electronic) intre Vanzator-Dezvoltator si Utilizator/ Vizitator, fara prezenta fizica simultana a partilor. Acordul de utilizare se consiera incheiat, respectiv Termenii si Conditiile acceptate , cand Utilizatorul/Vizitatorul utilizeaza / vizioneaza continutul www.certificatulconstatator.ro si aplicatia certificatulconstatator.ro.

Comunicari Comerciale – mijloc de informare periodic, orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la Bunuri si Servicii precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie.

ANSPDCP – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Codul numeric personal (CNP) – un numar semnificativ care individualizeaza in mod unic o persoana fizica, constituind un instrument de verificare a starii civile a acesteia si de identificare in anumite sisteme informatice de catre persoanele autorizate;

Date cu caracter personal –  orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Date cu caracter personal cu functie de identificare de aplicabilitate generala (date cu caracter special) –  numere prin care se identifica o persoana fizica in anumite sisteme de evidenta si care au aplicabilitate generala, cum ar fi: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, numarul pasaportului, al permisului de conducere, numarul de asigurare sociala sau de sanatate;

Date anonime – date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila

DPO – Ofiterul sau Persoana responsabila de protectia datelor cu caracter personal – persoana responsabila de functionarea corespunzatoare a sistemului complex de protectie a informatiei care contine date cu caracter personal, precum si de elaborarea, implementarea si monitorizarea respectarii prevederilor politicii de securitate a detinatorului de date cu caracter personal;

Operator / cotrolor orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ; Operatorul este o persoana subordonata DPO-ului – vezi organigrama atasata;

Persoana imputernicita de catre operator / procesator / procesor / colector / prelucrator – o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului; Imputernicitul este o persoana subordonata Operatorului-ului – vezi organigrama atasata;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

Responsabilul de implementarea, monitorizarea si mentinerea politicii de securitate a datelor cu caracter personal este desemnat in cadrul companiei ca fiind o persoana diferita de DPO, cea mai potrivita persoana fiind Operatorul/Imputernicitul

Responsabil de securitate informatica este o persoana desemnata din companie care gesioneaza sistemul IT

  • Ofiter responsabil cu Securitatea RIC (OSRIC)
  • Administratorul Resurselor Informatice si de Comunicatii (ARIC)
  • Proceduri de operare de securitate (SyOPs)

Stocarea – pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

Utilizator – orice persoana care actioneaza sub autoritatea operatorului, a persoanei imputernicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

Restrictionarea prelucrarii inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate in scopul limitarii prelucrarii acestora in viitor;

Profilare inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanta persoanei fizice la locul de munca, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locatia sau miscarile;

Pseudonimie inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal astfel incat datele cu caracter personal nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fara utilizarea unor informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie pastrate separat si sa faca obiectul masurilor tehnice si organizatorice sa se asigure ca datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile;

Sistem de evidenta inseamna orice set structurat de date cu caracter personal care sunt accesibile in functie de criterii specifice, centralizate, descentralizate sau dispersate pe o baza functionala sau geografica;

Destinatar inseamna o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism, caruia i se dezvaluie datele cu caracter personal, indiferent daca este vorba despre un tert sau nu. Cu toate acestea, autoritatile publice care pot primi date cu caracter personal in cadrul unei anchete anume in conformitate cu legislatia Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective trebuie sa respecte normele aplicabile privind protectia datelor in conformitate cu scopurile prelucrarii;

Terta parte inseamna o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un organism, altul decat persoana vizata, controlor, procesator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a prelucratorului, sunt autorizate sa proceseze date cu caracter personal;

Consimtamantul persoanei vizate inseamna orice indicatie libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a dorintelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declaratie sau printr-o actiune clara afirmativa, exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc sau ea;

Incalcarea datelor cu caracter personal inseamna o incalcare a securitatii care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvaluirea neautorizata sau accesul la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate in alt mod;

Date genetice inseamna date cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice mostenite sau dobandite ale unei persoane fizice care ofera informatii unice despre fiziologia sau sanatatea acelei persoane fizice si care rezulta, in special, dintr-o analiza a unui esantion biologic din natura persoana in cauza;

Date biometrice inseamna date cu caracter personal care rezulta din prelucrarea tehnica specifica referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice, care permit sau confirma identificarea unica a acelei persoane fizice, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

Date privind sanatatea inseamna date personale referitoare la sanatatea fizica sau psihica a unei persoane fizice, inclusiv furnizarea de servicii de sanatate, care dezvaluie informatii despre starea sa de sanatate;

Reprezentant inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune care, desemnata de catre operator sau de catre prelucrator in scris in conformitate cu articolul 27 , reprezinta operatorul sau prelucratorul in ceea ce priveste obligatiile care le revin in temeiul prezentului regulament;

Intreprindere inseamna o persoana fizica sau juridica angajata intr-o activitate economica, indiferent de forma sa juridica, inclusiv parteneriatele sau asociatiile care desfasoara in mod regulat o activitate economica;

Grup de intreprinderi inseamna o intreprindere controlanta si intreprinderile sale controlate;

Reguli corporative obligatorii inseamna politicile de protectie a datelor cu caracter personal care sunt respectate de un operator sau de un operator care este stabilit pe teritoriul unui stat membru pentru transferuri sau un set de transferuri de date cu caracter personal catre un operator sau un prelucrator din una sau mai multe tari terte, grupul de intreprinderi sau un grup de intreprinderi care desfasoara o activitate economica comuna;

Autoritate de supraveghere inseamna o autoritate publica independenta stabilita de un stat membru in conformitate cu articolul 51 ;

Obiectie relevanta si motivata inseamna o obiectie la un proiect de decizie in ceea ce priveste existenta unei incalcari a prezentului regulament sau daca actiunea preconizata in legatura cu operatorul sau operatorul este conforma cu prezentul regulament, ceea ce demonstreaza in mod clar importanta riscurilor prezentate de proiectul de decizie cu privire la drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor vizate si, dupa caz, la libera circulatie a datelor cu caracter personal in cadrul Uniunii;

Serviciu al societatii informationale inseamna un serviciu, astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European si a Consiliului (1);

Organizatie internationala inseamna o organizatie si organismele sale subordonate reglementate de dreptul international public sau orice alt organism constituit din sau in baza unui acord incheiat intre doua sau mai multe tari.