Date cu caracter personal

Dispozitii generale

Politica de confidentialitate trateaza datele cu caracter personal la care Dicris Smart Affairs SRL va avea acces in vederea obtinerii certificatelor constatatoare comandate de clienti.

Pentru orice intrebari sau nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal, puteti  sa transmiteti o cerere pe adresa de email contact@certificatulconstatator.ro. Termenul de raspuns pentru astfel de solicitari este de 30 de zile de la data primirii solicitarii.

Definitii

 • Date cu caracter personal: orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • In cazurile noastre date cu caracter personal ar putea fi: nume, prenume, numar de telefon, CNP, domiciliu, adresa de e-mail etc.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea. In cazurile noastre, prelucrarile de date cu caracter personal sunt acele prelucrari efectuate la momentul navigarii dumneavoastra pe website-ul www.certificatulconstatatator.ro sau interactiunii cu acesta, precum si cu personalul Operatorului.
 • Operator: persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. In cazul nostru, Operatorul este Dicris Smart Affairs SRL.
 • Perosna Vizata: persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii. In cazul nostru, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul site-ului www.certificatulconstatator.ro .
 • Consimtamant: orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate. In cazul nostru, consimtamantul se acorda prin acceptarea termenilor si conditiilor site-ului.
 • Partea terta: persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.
 • Persoana imputernicita de operator: inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

Date personale prelucrate

 • date personale pe care le dezvaluiti Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de comanda), acestea fiind colectate in mod individual, ca de exemplu: numar de telefon, adresa de email;
 • date pe care le furnizati in mod involuntar, prin simpla navigare pe site-ul nostru;
 • datele personale inscrise in certificatele constatatoare care fac obiectul cererii clinetului, ca de exemplu: nume, prenume, numere de telefon, adrese de email, domicilii, serii si numere ale actelor de identitate, etc.

Toate datele cu caracter personal la care Operatorul are acces in mod voluntar sau involuntar contribuie la furnizarea produsului dorit, dar si la comunicarea cu Operatorul sau transmiterea de comunicari de marketing din partea acestuia, insa cu obtinerea in prealabil a acordului utilizatorului.

De asemenea, persoana vizata poate furniza si orice alte date cu caracter personal si special pe care le poate pune la dispozitia Dicris Smart Affairs SRL prin interactiunea desfasurata prin corespondenta (de ex. conturi IBAN in cazul in care se solicita returnari de onorarii).

Utilizatorul este informat corespunzator cu privire la prelucrarea datelor acestora cu caracter personal atunci cand pune la dispozitia Operatorului datele sale prin intermediul formularului de comanda de pe site, astfel Dicris Smart Affairs SRL isi indeplineste obligatia legala de informare a utilizatorului prin prezenta politica.

De asemenea, Operatorul prelucreaza si date de marketing si comunicare, in baza consimtamantului prealabil al utilizatorilor, dar si date tehnice si actiuni de navigare prin intermediul fisierelor de tip cookie si tehnologiilor similare. Puteti accesa politica noastra de cookie-uri in cadrul site-ului.

In situatia in care ne veti pune la dispozitie date personale care nu ne sunt necesare pentru furnizarea produsului dorit, respectiv pentru solutionarea reclamatiilor dumneavoastra sau pentru oferirea de informatii suplimentare, ne rezervam dreptul de a le elimina de indata din baza noastra de date.

Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care va apartin si anume: adresa IP, versiune browser, setare fus orar si locatie, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice dupa caz, si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialitate, completata cu Politica de Cookies.

Operatorul isi rezerva dreptul de a va solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator, daca este cazul.

Furnizorul de servicii de procesare plata online al Operatorului – EUPLATESC va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal, in scopul efectuarii platii aferente prestarii serviciilor de obtinere documente precum Certificat Constatator pentru Furnizare Informatii, Certificat Constatator de Baza, Certificat Constatator Fonduri IMM sau Certificat Constatator pentru Insolventa: datele cardului bancar (numar card, CVC etc.), dar si numele si prenumele detinatorului cardului. EUPLATESC prelucreaza datele dumneavoastra in calitate de operator independent de date cu caracter personal, motiv pentru care prelucrarile de date efectuate de acesta sunt supuse Politicii de confidentialitate a EUPLATESC.

Dicris Smart Affairs SRL a incheiat acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorii sai de servicii (spre exemplu: IT/ administrare sistem online, servicii juridice, servicii procesare plati etc.), insa nu raspunde pentru prelucrarile efectuate de acesti furnizori in nume propriu, in situatia in care acestia ar prelucra datele in calitate de operatori independenti, persoana vizata fiind informata in mod corespunzator cu privire la prelucrarile ce presupun un transfer de date intre Dicris Smart Affairs SRL si orice societate care furnizeaza servicii catre Operator.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi comunicate de Dicris Smart Affairs SRL, in vederea prelucrarii, unor persoane imputernicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali, autoritatilor si institutiilor financiare, instantelor judecatoresti sau organismelor competente, la solicitarea acestora si in scopul furnizarii serviciilor oferite de Operator.

Dicris Smart Affairs SRL poate stoca datele dumneavoastra personale chiar si dupa inregistrarea unei cereri de stergere a acestor date, daca stocarea se face in unul din urmatoarele scopuri, prevazute de art. 13 din GDPR, respectiv:

 • executarea unui contract;
 • indeplinirea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplica operatorului;
 • exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 • protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;
 • indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public;
 • arhivare in interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice;
 • apararea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei parti terte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Datele cu caracter personal, colectate de către noi, prin completarea anumitor formulare de pe site de către dumneavoastră, sunt structurate astfel:

Formularul de comanda

Formularul de contact

Scopul prelucrarii datelor personale

 • prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in concret, in scopul asigurarii accesului persoanei vizate la serviciile de obtinere documente precum Certificat Constatator pentru Furnizare Informatii, Certificat Constatator de Baza, Certificat Constatator Fonduri IMM sau Certificat Constatator pentru Insolventa oferite de Operator;
 • prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in cazul transmiterii de comunicari comerciale si de marketing;
 • prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului www.certificatulconstatator.ro sau serviciile oferite de Operator, precum si pentru actiunile care implica interactiunea cu platforma online.

Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate pentru ca Dicris Smart Affairs SRL sa:

 • imbunatateasca site-ul si serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
 • determine utilitatea/popularitatea continutului web prezentat pe site;
 • trimita notificari tehnice, de asistenta sau administrative;
 • onoreze cererile si sa solutioneze sesizarile primite din partea utilizatorilor;
 • faciliteze accesul utilizatorului la serviciile oferite de Dicris Smart Affairs SRL;
 • comunice informatiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
 • protejeze drepturile apartinand Dicris Smart Affairs SRL.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul Dicris Smart Affairs SRL prin intermediul website-ului www.certificatulconstatator.ro sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, in acord cu prevederile legale in materia arhivarii de date.

Transferul de date cu caracter personal

Datele dumneavoastra sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

Dicris Smart Affairs SRL se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

Este posibil ca datele dumneavoastra sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de mententanta website, IT, juridice etc.

De asemenea, datele dumneavoastra vor putea fi prelucrate si de partenerul nostru care presteaza servicii de procesare plati pentru Dicris Smart Affairs SRL. Aceste date sunt prelucrate in vederea efectuarii platii aferente obtinerii produsului dumneavoastra.

Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile dumneavoastra in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.

In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimtiti sau solicitati sa efectuam o asemenea dezvaluire.

Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terte

Site-ul www.certificatulconstatator.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii.

In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a Dicris Smart Affairs SRL nu va fi aplicabila si in cazul navigarii dumneavoastra pe acel site.

Drepturile persoanei vizate

Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu Dicris Smart Affairs SRL, ca Operator de date cu caracter personal:

 • Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: contact@certificatulconstatator.ro ;
 • Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia;
 • Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al Dicris Smart Affairs SRL;
 • Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si Dicris Smart Affairs SRL, este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;
 • Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele:

 • Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30;
 • Telefon: 0.318.059.211/0.318.059.212;
 • Fax: 0.318.059.602;
 • E-mail: anspdcp@dataprotection.ro;
 • Pagina web: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa Dicris Smart Affairs SRL prin transmiterea unei solicitari la adresa de corespondenta electronica mentionata mai sus.

Siguranta datelor cu caracter personal

Dicris Smart Affairs SRL pune în aplicare măsuri de siguranță (SSL, serveside encription, ultimele versiuni de soft, backup automat, datacenter, acces limitat, etc. ) administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri, parte din acestea detaliate in Sectiunea Securitatea datelor, confidențialitatea și securitatea.

In acest scop, se impune definirea urmatorilor termeni:

 • DPO – Ofiterul sau Persoana responsabila de protectia datelor cu caracter personal: persoana responsabila de functionarea corespunzatoare a sistemului complex de protectie a informatiei care contine date cu caracter personal, precum si de elaborarea, implementarea si monitorizarea respectarii prevederilor politicii de securitate a detinatorului de date cu caracter personal;
 • Responsabil de securitate informatica: persoana desemnata din companie care gesioneaza sistemul IT
  • Ofiter responsabil cu Securitatea RIC (OSRIC)
  • Administratorul Resurselor Informatice si de Comunicatii (ARIC)
  • Proceduri de operare de securitate (SyOPs)
 • Responsabilul de implementarea, monitorizarea si mentinerea politicii de securitate a datelor cu caracter personal: persoana desemnata de companie, diferita de DPO, cea mai potrivita persoana fiind Operatorul/Imputernicitul;

Dispozitii finale

Daca Dicris Smart Affairs SRL va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookies, prezenta pe website-ul www.certificatulconstatator.ro .